Tilgivelse

10 03 2008

Den katolske kirken har kommet med syv nye dødssynder. Den syvende dødssynden er «Være uanstendig rik.»

La oss håpe de blir tilgitt.

Reklamer
Gud som sosialist

15 11 2007

Nytt argument for å skille kirke og stat (via Lille Blå):

[Kirkens] rolle må være å bidra til å erstatte dagens internasjonale system med et nytt system bygd på solidaritet, folkelig engasjement, selvråderett, fred, økologisk balanse og rettferdighet. [Det må bli] slutt på alle betingelser om økonomisk liberalisering og privatisering. [Kirken må] bygge allianser med sosiale bevegelser og fagforeninger globalt og nasjonalt som arbeider for et rettferdig handels- og finanssystem.

Høres ut som et festskrift fra Audun Lysbakken. Dessuten kan man jo saktens lure på hva kirken mener om avvikere fra dette synet. Og føler avvikerne seg komfortable med at kirken tydeligvis trer inn på venstresiden i politikken?

Boikott boikotten som boikotter boikottens boikott

12 11 2007

De siste to ukene har vært relativt interessante å observere. Kristopher Schau gjør det han alltid har gjort, ekstrem-kristne boikotter ham for det og noen boikotter ekstrem-kristne.

Boikottaksjonen virker, ikke overraskende, lite vellykket. DN melder om en økning i seertallet på 10 % fra premièren på De syv dødssyndene til den andre episoden. 500 000 så den andre episoden, dobbelt så mange seere som TV2 hadde det samme tidspunktet torsdagene før premièren. Siden det normale er at seertallene går ned etter en premiere, kan boikotten neppe sies å ha vært vellykket. Geir Magnus Nygård i den kristne medieorganisasjonen Familie og Medier er ikke helt enig i dét (min utheving):

Les mer

Bispemøtet godtar homofili

3 10 2007

Jeg må bare starte med å sitere Are Kalvø, for dette er en klassetekst:

Det tar tid å verte ein stor religiøs nordmann. Den teologiske utdanninga er lang og keisam. Men det er verd slitet. Det har nemleg fleire fordelar å vere religiøs.

Den største fordelen er at Den norske Kyrkja er ein av dei få arbeidsplassane der vaksne menneske får betalt for å diskutere sex i arbeidstida. Til og med avvikande seksuelle legningar blir drøfta. Spesielt er homofili eit populært emne som du må sette deg skikkeleg inn i dersom du vil bli ein stor religiøs nordmann. Akkurat no [1995, min anm.] meiner kyrkja at homofil legning er greitt, men at homofil praksis er uakseptabelt. Kvar grensene går kan vere litt uklart. […]

Les mer

Quote of the day: Sir Isaac Newton

22 09 2007

Sir Isaac Newton, ikke bare vitenskapsmann, men også alkymist og dypt religiøs:

«[The world] will end A.C. 2060. It may end later, but I see no reason for its ending sooner. This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fancifull men who are frequently predicting the time of the end, & by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail.»

Hva føler Jens Stoltenberg om å lyve?

25 05 2007

Vi har en statsminister som lyver. Jeg lurer på hva han føler om det. Ikke nok med at han i løpet av fire år omkalfatret politikken sin fullstendig, men han preiker til stadighet tull. Dagens regjering hadde for eksempel aldri gjennomført delprivatisering av Statoil. Man kan også lure på om de hadde satt ned en pensjonskommisjon med samme mandat eller innført reformer i helsevesenet. I dag er det nemlig en radikalt motsatt politikk, og en av to Stoltenberg-utgaver må ha servert minst en løgn, siden han sier forskjellige ting hele tiden. For eksempel i Dagens Næringsliv forrige lørdag:

Les mer

Hemmeligheten bak interessegruppers makt

12 05 2007

Hvorfor beskyttes det norske landbruket med subsidier og toll når det så klart går ut over konsumentene?
Hvorfor beskyttes norsk industri når det går ut over konsumenter, norske bransjer som bruker industriprodukter samt utenlandsk industri?

Økonomen Bryan Caplan har en interessant kommentar i dagens Wall Street Journal om interessegruppers makt. På tross av forestillinger om politikere som er dumme som brød og bare forfølger egeninteresser, er slik forskjellsbehandling faktisk populært blant velgerne.

Les mer