Video på en fredag: om kvakksalvere

20 11 2009

Siden kvakksalvere og konspirasjonsteoretikere får spaltemeter på spaltemeter for tiden, lar vi den alltid utmerkede Dara Ó Briain harselere over den politisk korekte «balansen» vi av og til opplever:

Reklamer
Helgemoro: blandet ekteskap

1 02 2009

Alltid like artige Dara Ó Briain, katolsk ateist, om hvordan seremonien i et blandingsekteskap kan arte seg.

Se den nå, før blasfemiparagrafen blir vedtatt.

Avansert regresjonsanalyse av jenter

28 01 2009

Dette er noe av det er morsomste jeg har lest på lange tider. Skrevet av min gode venn Dure Kmick og trykket i semesterets første utgave av K7 Bulletin, studentavisen ved NHH. Det kreves et visst nivå av statistisk/økonometrisk kunnskap for å forstå teksten, hvilket selvsagt gjør den enda morsommere dersom man først forstår den.

Les spalten

Fredagsmoro: Hugh Dennis

14 11 2008

Hugh Dennis sier hva prins Philip, hertugen av Edinburgh egentlig sier:

George Parr, investment banker

6 12 2007

George Parr, investment banker, gir sine betraktninger angående kreditt- og subprime-krisen. Bak disse festlige figurene står John Fortune og John Bird og selv om figuren bare er oppdiktet virker det å være tatt virkelig på kornet. I tillegg serveres det gullkorn på løpende bånd, gullkorn som med litt galgenhumor også kan knyttes til Terra-krisen:

Se videoer

Dilbert og finansforutsetninger

3 07 2007

Det er lite økonomer kan bedre enn forutsetninger. Forutsetninger som selvsagt ikke holder mål, men hvorfor bry seg om slike banaliteter? For eksempel er verdien av en bedrift uavhengig av hvordan den er finansiert (aksjer eller gjeld). Dette gjelder under forutsetning av ingen skatt, ingen konkurskostnader, symmetrisk informasjon (alle har all informasjon) og et effisient marked. Vanligvis er alle fire forutsetningene brutt, men hvem bryr seg?

Les mer

Økonomiens læresetninger

3 03 2007

«Microeconomists are people who are wrong about specific things and macroeconomists are wrong about things in general.»
Yoram Bauman

Harvard-professor Gregory Mankiw har skrevet en bok om økonomiske prinsipper. Han setter opp de ti grunnleggende økonomiske lovene slik:

#1. People face tradeoffs.
#2. The cost of something is what you give up to get it.
#3. Rational people think at the margin.
#4. People respond to incentives.
#5. Trade can make everyone better off.
#6. Markets are usually a good way to organize economic activity.
#7. Governments can sometimes improve market outcomes.
#8. A country’s standard of living depends on its ability to produce goods and services.
#9. Prices rise when the government prints too much money.
#10. Society faces a short-run tradeoff between inflation and unemployment.

Økonomi er selvsagt ikke alltid like enkelt å forstå, så Yoram Bauman har derfor tatt på seg oppgaven med å oversette til et mer forståelig språk. Resultatet kan sees her:

Det finnes også et skriftlig resymé for den som måtte foretrekke det (begge deler anbefales selvsagt).