Video på en fredag: om kvakksalvere

20 11 2009

Siden kvakksalvere og konspirasjonsteoretikere får spaltemeter på spaltemeter for tiden, lar vi den alltid utmerkede Dara Ó Briain harselere over den politisk korekte «balansen» vi av og til opplever:

Reklamer