Darwin 200 år

12 02 2009

I dag er det 200 år siden Charles Darwin ble født, mannen bak boken 100 norske professorer plasserte på topp over de bøkene som hadde betydd mest for vitenskapen, Om artenes opprinnelse, og mannen bak en av tidenes mest fantastiske teorier, evolusjonsteorien. I den anledning bringer vi et stykke intelligent design – stirr på disse apene i 30 sekunder og se deretter på en hvit vegg og blink med øynene et par ganger:

HT: Daniel Finkelstein

Reklamer
Diverse lesestoff

11 02 2009

Greg Mankiw: It’s No Time for Protectionism

Mr. Geithner and other China critics might also want to ponder how the Chinese keep the yuan undervalued. The essence of the policy is supplying yuan and demanding dollars on foreign-exchange markets. The dollars that China accumulates in these transactions are then invested in United States Treasury securities.

So when the Treasury secretary complains about the undervalued yuan, his message to the Chinese boils down to this: Stop lending us money.

Dag O. Hessen og Nils Chr. Stenseth: Darwins arv

Det store engasjement som Darwin fortsatt vekker og den motstand hans evolusjonsteori fortsatt møter, viser hvilke fundamentale og erkjennelsesmessige spørsmål som reises, samt at arven fra opplysningstida – kampen for vitenskapelige erkjennelser – fortsatt må føres. Darwin ville nok nikket gjenkjennende til argumentene fra evolusjonsmotstanderne.

Erik Tunstad: Frykten for å innrømme at mennesket er et dyr

Det verste som kan skje, er visstnok at vi kan komme til å oppføre oss som — nettopp — dyr. Det er her den egentlige redselen ligger begravet. Men sosiobiologien har med stor klarhet vist at det er akkurat det vi gjør: Vi oppfører oss som dyr. Vår nestekjærlighet, vår omsorg for barn, våre sosiale bånd, alt dette er resultater av vår biologiske fortid. Det samme kan man si om sjalusi, vold, uærlighet …

Underlig Playmate-index

7 02 2009

Astrid Meland har gravd tak i statistikk som viser at BMI-en til Playboy-jentene de siste drøye 50 årene har gått nedover samtidig som BMI-en til den jevne amerikanske kvinne har gått i motsatt retning. Se BMI-en plottet mot tidspunktet jentene figurerte i Playboy i figuren under.

Les videre

Akademiske økonomers skyld i finanskrisen

6 02 2009

The Times’ Anatole Kaletsky langer ut:

The answer was beautifully expressed two generations ago by John Maynard Keynes: “Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.” […]

What the practical men didn’t realise, however, was that the risk management consultants who told them their banks would face no solvency problems and the economists who advised them that financial markets were always right were basing their analyses on two theories that were catastrophically wrong.

These two theories – called “rational expectations” and “the efficient market hypothesis” – essentially assume that the economy is a predictable, comprehensible machine with a defined set of instructions. That in itself may seem preposterous, but the theory goes farther and assumes that every “rational” participant in economic life knows these instructions and assumes that everyone else knows them too. To make matters worse, it is then applied to financial markets so that any economically inexplicable gyrations that do occur are explained a way as purely random, like tossing a coin. This leads to the conclusion that financial prices, although they may fluctuate randomly in the short term, are highly predictable in the long term, in the same way that the takings of a casino are.

Kjernen av kritikken er i og for seg lite kontroversiell. Antagelsene om rasjonelle forventninger og det effisiente marked er mer begrunnet med de voldsomme forenklingene de gir grunnlag for, heller enn realismen i dem. Etter hvert som datakraften har blitt, og blir, billigere og de kloke hodene i alle fall ikke blir færre, vil vi nok få mer realistiske modeller, men økonomi er og blir en sosialvitenskap uten de enkle fasitsvarene man kan finne i matematikkens verden. Dersom man går inn for det, kan man alltids finne resultater som støtter ens egne synspunkter (selv om det her også vil være enklere for de klokeste hodene å komme med innvendinger). En annen fordel med antagelsene er selvsagt at modellene kan forstås for andre enn de med doktorgrad. Økonometriske teknikker kan gjøres tilnærmet uendelig vanskelige, langt verre enn den gjengse masterstudent med økonometrikurs i bagasjen kan forstå seg på, men da mister også modellen mye av sin verdi.

En annen ting er å tro blindt på disse resultatene [1]. En skulle tro de fleste høyskoler og universiteter for drøftingens skyld gjorde studentene oppmerksomme på at verden ikke er normalfordelt. Om man foretrekker populære uttrykk som sorte svaner (om sjeldne og ekstreme utfall) eller mer akademiske uttrykk som kurtosis (eller kurtose – her at svingningene øker fordi det er flere ekstreme utfall enn de standard brukte fordelingene impliserer), er det et faktum at man må ta høyde for at en konkurs som i følge teorien skal kunne skje med en million års mellomrom kan skje i morgen [2][3]. I de kursene jeg har tatt, har de sviktene forutsetningene vært drøftet, men i mine øyne ikke alltid i stor nok grad.

Og så er det selvsagt mye økonomene ennå ikke kan forklare. Er samvariasjonen mellom dollarkursen og oljeprisen positiv eller negativ? På kort eller lang sikt? Disse korrelasjonene kan holde seg i perioder, for så å snu, uten at man kan være helt sikre på grunnen. Slike observasjoner er i seg selv nok til å bevare ydmykheten, lytte til innvendinger og ikke begrave seg fullstendig i lærebøkene. Kaletsky mener økonomifaget (som kan ikke har noen veldig god definisjon av – han synes i hovedsak å mene finansfaget) enten må avgå ved døden eller gjennomgå et paradigmeskifte hvor blant annet atferdspsykologi vil få større plass. Det siste er nok det mest realistiske, at også her vil finanskrisen fremskynde et allerede pågående paradigmeskifte. Det er neppe et onde.

———–

[1] Nå finnes det miljøer, kanskje spesielt i USA, som virkelig tror på disse hypotesene. Man kan være fristes til å undres over om de sitter for mye inne på kontorene og regner på sine integraler.

[2] Slike ekstreme utfall brukes blant annet for å forklare hvorfor carry trade – handel i valuta med sikte på å tjene penger på rente- og valutaforskjeller – ofte lønner seg. Av og til kommer det et så ekstremt negativt utfall at det spiser opp hele fortjenesten. Det kan forklare noe, men ikke alt.

[3] I tillegg har mark-to-market-praksisen, altså at finansielle instrumenter i balansen verdsettes til markedsverdi, fått sin del av skylden for at finanskrisen får det omfanget den får. Denne praksisen her klart prosyklisk, i og med at prisen på slike instumenter stiger i oppgangstider og faller i nedgangstider.

Thinking outside the box

4 02 2009

Monty Python-gjengen, som vel aldri kan sies å ha fulgt strømmen, gjorde det heller ikke i fjor da de la mange av sine egne videoer ut på YouTube. De gjorde det fra første stund klart at de ikke var ute etter kommentarer:

Instead, we want you to click on the links, buy our movies & TV shows and soften our pain and disgust at being ripped off all these years.

I informasjonsfeltet ved siden av videoene har de ved hvert klipp lagt ut en link til Amazon, hvor man kan kjøpe en relevant DVD. Dette har visstnok ført til at Python-gjengen har føket oppover salgslistene hos Amazon, med en registrert salgsøkning på 23 000 %. Kanskje noe å tenke på for plateselskaper og interesseorganisasjoner som rygger skrikende inn i fremtiden?

Sitat for dagen: Høy selvtillit

2 02 2009

Nyvalgt leder i Hordaland AUF, Heidi Rosendahl Lindebotten, peker på hva som kommer til å frata Erna Solberg nattesøvnen:

«Et AUF i vekst er den dårligste nyheten høyresiden kunne fått ved inngangen til valgkampen.»

Finanskrise, fall på meningsmålingene, regjeringspartier i fremgang, intern krangling mellom mulige samarbeidspartere, vansker med å få frem eget budskap, mangel på en tydelig lederskikkelse – ingenting av dette er det som kommer til å plage Høyre mest frem mot valget – det er det et ungdomsparti i vekst som kommer til å gjøre.

Det er en smal, smal linje mellom selvtillit og selvgodhet.

Helgemoro: blandet ekteskap

1 02 2009

Alltid like artige Dara Ó Briain, katolsk ateist, om hvordan seremonien i et blandingsekteskap kan arte seg.

Se den nå, før blasfemiparagrafen blir vedtatt.