Kvinner, kjenn deres grenser!

4 09 2008

I beste opplysningsånd:

HT: Guttorm Schjelderup

Reklamer
Marginalskatt: 43 164 000 %

1 09 2008

Hvem hadde ikke blitt fristet til å utnytte systemet med en slik skattesats? Tallet er marginalskatten stortingspensjonistene får dersom de går fra å tjene 431 640 til 431 641 kroner. Med disse tallene og illustrasjonen under i bakhodet, er det ikke bare selve ordningen som vekker undring, men også den totale mangelen på kontrollsystemer som følger med den. Enhver med et minimum av innsikt både av det ene og andre slaget må forstå at et system der en lønn på 431 640 kroner gir en total utbetaling på 863 280 kroner, mens en lønn på 431 641 kroner gir en utbetaling på 431 641 kroner, kommer til å bli utnyttet.

Les mer