Mektig, Kleppa

9 02 2008

Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa har ombestemt seg og er nå for å sidestille homofiles og hetrofiles forhold og det med en mektig begrunnelse de fleste burde ta til seg og lære av:

«Jeg tror det er med meg som det er med mange andre, at jeg har ikke hatt dette så tett innpå meg. Derfor har jeg hatt både manglende kunnskap for eksempel om de kvaler som mange unge homofile fremdeles har i dette landet, ikke minst på landsbygda hvor det faktisk gjør utslag på selvmordsstatistikken. Det er mye her som går på manglende inkludering og manglende aksept, som jeg hadde tenkt for lite gjennom.»

Se mer hos f.eks. Goodwill.

Reklamer
Når man først skal begå lovbrudd…

7 02 2008

… så er det vel like greit å gjøre det skikkelig:

Finansmannen Mikal Lade Rønes […] ble dømt for brudd av straffeloven, regnskapsloven, bokføringsloven, merverdiavgiftloven, ligningsloven, aksjeloven og verdipapirhandelsloven.

Brann et offer for vinnerens forbannelse?

1 02 2008

«Vinnerens forbannelse» er et kjent fenomen innenfor spillteorien. Kort sagt går det ut på at vinneren av en auksjon, den som har budt det høyeste beløpet, ofte har betalt for mye og faktisk ender opp med å tape penger. Begrepet ble introdusert av tre oljeingeniører i 1971 og oljebransjen er et godt eksempel på vinnerens forbannelse. I en anbudskonkurranse for et oljefelt kan det være stor usikkerhet knyttet til hvor mye olje som finnes i bakken. Dette vil resultere i høyst ulike bud fra de forskjellige selskapene. Og selv om det er trolig at de fleste budene, medianen og gjennomsnittet kommer til å befinne seg godt under denne verdien skal det bare ett overbud til før vi har en situasjon med vinnerens forbannelse og med det en situasjon der utvinningen av feltet går med tap.

Les mer