Bispemøtet godtar homofili

3 10 2007

Jeg må bare starte med å sitere Are Kalvø, for dette er en klassetekst:

Det tar tid å verte ein stor religiøs nordmann. Den teologiske utdanninga er lang og keisam. Men det er verd slitet. Det har nemleg fleire fordelar å vere religiøs.

Den største fordelen er at Den norske Kyrkja er ein av dei få arbeidsplassane der vaksne menneske får betalt for å diskutere sex i arbeidstida. Til og med avvikande seksuelle legningar blir drøfta. Spesielt er homofili eit populært emne som du må sette deg skikkeleg inn i dersom du vil bli ein stor religiøs nordmann. Akkurat no [1995, min anm.] meiner kyrkja at homofil legning er greitt, men at homofil praksis er uakseptabelt. Kvar grensene går kan vere litt uklart. […]

Det er ikkje lenger full semje i kyrkja på synet om homofili. Dette er ei av utfordringane til kyrkja. Og framtidas store religiøse nordmenn må vere klare til å lansere nye klargjerande og samlande kompromissforslag. For eksempel:
1) Kyrkja aksepterer homofile berre dersom dei lover å ha hendene oppå dyna.
2) Kyrkja aksepterer homofile, men berre dersom dei ikkje drikk vin.
3) Kyrkja aksepterer at homofile lever ut legninga si den første onsdagen i kvar månad.
4) Kyrkja aksepterer at homofili finst, men tilbyr avvenning. Mannlege homofile blir sendt på leir med sexy ten-sing-jenter, lesbiske får tilbod om hytteturar med maskuline ubarberte teologistudentar.
5) Kyrkja bør utreie saka vidare og søke støtte til innkjøp av aktuell litteratur og filmar, samt dra på synfaring.

Angående selve saken skal jeg ikke si så mye, de religiøse vil uansett sitte med fordelen av asymmetrisk informasjon, de har god trening i argumentasjon og kan også plukke frem bibel-sitater i større grad enn meg. Tro er jo i seg selv også irrasjonelt, så eventuelle gode argumenter ville uansett vært vanskelig å få gjennomslag for.

Den ene tingen som dog skal sies, er at det er utrolig rart at vi har en regjering som styrer over en organisasjon som bryter med alt regjeringen står for innen likestilling. At de gjør lite for enten å endre på dette eller å skille organisasjonen ut som egen, fullt ut ansvarlig enhet, er ganske rart.

For det andre er det ikke så mange år siden kirken nektet kvinner jobb som prester på grunn av deres kjønn. Sånn sett går antageligvis verden fremover også for de religiøse og det er rimelig å anta at de anti-homofile er en utdøende rase. Jeg må også påpeke at det er en smule pussig at det avgjørende for hvorvidt noen skal få en jobb avhenger av hva de gjør i dobbeltsenga.

At noen følger en bok som Bibelen i større eller mindre grad slutter heller aldri å forbause meg. En bok så full av fordommer, der homofile blir sidestilt med lovbrytere, gudsfornektere, grådige, løgnere, folk som gifter seg på nytt etter en skilsmisse og folk som slår sin mor eller far og blant annet sier:

“Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

Jammen bra jeg aldri har løyet, aldri har brutt en lov, aldri har opptrådt grådig og ikke minst aldri har fornektet gud.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

4 responses

15 10 2007
MM

Jeg synes at det mest fair er å skille kirke og stat. Det blir noe forferdelig rot med Trond Giske som kirkens øverste åndelige leder. Jeg er ikke enig i ideen med å holde kirka underlagt staten, for så å gjennomtvinge de forandringene som folket i enhver sammenheng måtte kreve.

Er flertallet i folket ateister og agnostikere eller tilhørende andre religioner, blir det søkt at disse skal styre kristendommen.

Er det virkelig slik at homofile er overrepresentert i kirka, eller er det slik at de har valgt seg kirka som kamparena? Jeg synes ikke bare at kirka skal la homsene være i fred. Jeg synes også at de skal la kirka være i fred.

Man får jaggu inntrykk av at dagens gjennomsnittlige norske homse lider av de verste esistensielle kvaler, og er på selvmordets rand fordi han ikke får biskopenes enstemmige velsignelse. Man får inntrykk av at 13 av 12 homser vil bli prester.

Skill kirke og stat, og la prestene ha sin egen sfære hvor de kaster svovel, hvis det er det de vil – og kutt i stedet den statlige finansieringen av enhver religion.

Av en eller annen grunn tror jeg verken homser eller ekstremfeminister er særlig interessert i en slik løsning.

15 10 2007
kandidaten

Utvilsomt enig i at stat og kirke bør skilles. Vet ikke om de er overrepresentert, men det er antageligvis der de blir mest diskriminert. Menigheter har jo for eksempel unntak fra likestillings- og diskrimineringslover.

Selv har jeg vanskelig for å se at hva man gjør under dyna skal ha noe for å si for jobben man kan utføre, men folks seksualvaner er tydeligvis et viktig tema.

En likebehandling mellom alle religioner (med statsstøtte eller ei) ville nok ført til større konkurranse og dersom kirken ble for konservativ ville de fort tapt medlemmer til alternative menigheter.

16 10 2007
Visekorporalen

Enig i at stat og kirke bør skilles. «Større konkurranse»..?? Religion er vel faktisk et av de områdene der det ikke er om å gjøre å «vinne» og å tilpasse seg slik at man vinner konkurransen om flest medlemmer. For ganske mange er deres gudstro det viktigste i deres liv. Da skifter man ikke standpunkter fordi de er «utrendy», det skjer isåfall fordi en blir overbevist om at ens tidligere tolkning har vært mangelfull…

Du skriver: «…gode argumenter ville uansett vært vanskelig å få gjennomslag for.» Hehe.. Det gjelder vel begge veier egentlig..? Sålenge en treffer på hardbarkede ateister som overhodet ikke er interessert i å forsøke å sette seg inn i hvordan saker fortoner seg for troende, er det ikke lett å henvise til bibeltekster og slikt, siden disse feies til side uansett… 🙂

Siterer igjen: «Jeg må også påpeke at det er en smule pussig at det avgjørende for hvorvidt noen skal få en jobb avhenger av hva de gjør i dobbeltsenga.» Ja, det skjønner jeg godt at virker rart. Men poenget er altså følgende:
Gud har gitt menneskene en del regler for hvordan vi bør leve. Ikke fordi Han er kjip og vil regulere alt mulig «som er gøy», men fordi Han er glad i oss, og vet at VI får det beste livet som mulig dersom vi følger dem. Det er vel kanskje mulig å være enig i at det hadde vært kjekt hvis ingen hadde vært grådige og slemme, hvis ingen hadde drept noen andre, hvis ingen hadde snakket stygt om andre osv osv… Hvis alle hadde vært snille og hyggelige og vært greie med hverandre, hadde verden vært ganske fin. I tillegg har vi fått noen regler om vårt forhold til Vårherre («…ikke ha andre guder enn meg» osv..).
Guds aller største ønske er å ha fellesskap med alle mennesker. Men det er bare det at Gud fikser ikke å være sammen med folk som ikke følger budene Hans. Det er ikke noe Han kan noe for, det er sånn Han er. Hans natur er slik. Dermed er vi alle utestengt fra Hans sfære. Derfor kom Jesus og tok på seg alt det gale vi har gjort og gjør i det han døde på korset. Deretter stod han altså opp igjen og dro opp til Himmelen igjen. Det medførte følgende: Nå kan alle som vil, igjen ha dette fellesskapet med Gud. Alle som bekjenner sin tro på Jesus, vil få tilgivelse for det gale de gjør, og få adgang til Himmelen når den tid engang kommer… Men Jesus sa også at vi skal forsøke å gjøre vårt aller beste for å etterleve disse budene Gud har gitt oss. Og dette er kjernen i spørsmålet:

Alle mennesker gjør gale ting. Jeg gjør gale ting, Trond Bjørnenak gjør gale ting, Ole Christian Kvarme gjør gale ting, og pave Benedict XVI gjør gale ting. Men det som bør kjennetegne kristne, er ønsket om ikke å gjøre sånt. Erkjennelsen av at alle kristne er syndere, er ikke det samme som å si at det ikke spiller noen rolle hvordan en lever. En som ikke mener det er galt å lyve, stjele, drepe, baksnakke eller hate andre mennesker, bør definitivt ikke være prest. Og ja, Gud har også gitt oss rammer for seksualitet…og nå kommer vi til sakens kjerne: Er det synd når to mennesker av samme kjønn har sex..? Noen mener det, andre ikke. Det er ikke veldig vanskelig å finne belegg i Bibelen for at homofilt samliv er galt. Å si at det da liksom er «helt forkastelig» at folk som oppfatter Guds bud på den tradisjonelle (konservative) måten, ikke vil ha som sine åndelige overhoder, noen som sier at «neida, homofilt samliv er helt greit, det»…det er en smule pussig.

Noen som mener at løgn er «helt kurant», vil være uegnet som prest for noen (les: de aller fleste). Er dette en forkastelig holdning..? Noen som mener at homofilt samliv er «helt OK», vil være uegnet som prest for noen (les: ikke riktig så mange, men fremdeles en god del). Hvorfor er dette en mer forkastelig holdning enn den første..?

Fordommer i Bibelen..? Jeg synes også Romernes kapittel én inneholder utfordrende avsnitt. Det er vanskelig å tro at Paulus mener helt det han formulerer, nemlig at alle homofile er slike umoralske mennesker og sånn. Det er jo ikke sant, det vet jeg utmerket godt. Men det som trolig kan være budskapet er at homofilt samliv er synd, slik som det andre som listes opp. Det er ingen menneskerett å få være prest. Prest er definitivt ikke noe yrke på linje med andre, det å være åndelig overhode for en gruppe mennesker er en meget alvorlig ting, og folk må selv få lov å velge hvem de vil ha som sine kirkelige ledere. Når det gjelder kvinnelige prester, er det et helt annet tema. Det står ikke noe sted i Bibelen at det er synd for en kvinne å være leder. Dette er et spørsmål som omhandler ordninger i kirka. Spørsmålet om homofilt samliv handler om hva som er synd og ikke. Det er fullt mulig å mene at kvinner har andre oppgaver enn å være prester, men hva en havner ned på i dette spørsmålet, har nok få konsekvenser for ens forhold til Gud…

(Dette kan vi snakke mer om siden.. 🙂 Det er til tider vanskelig å uttrykke seg tilstrekkelig presist i et skriftlig medium.)

16 10 2007
kandidaten

Jovisst er det konkurranse innenfor trossamfunn. Blir kirken for liberal har vi jo flere eksempler på at folk bryter ut og blir med i andre menigheter eller starter nye. Uten konkurranse hadde de jo ikke hatt andre alternativer enn statskirken. Om en religiøs ikke skifter standpunkter, så har i alle fall kirken gjort det, og da bryter enkelte ut.

Vanskelig begge veier? Har aldri sett noen beviser eller noe som tyder på at ateisme er irrasjonelt, om det er det du mener. Disse du kaller «hardbarkede ateister» er det neppe så mye å gjøre med, på samme måte som hardbarkede kristne, hardbarkede muslimer etc. Det man i mine øyne ikke kan gjøre er å argumentere for lover, regler etc. ut fra Bibelen, Koranen e.l. Man må kunne ha et rasjonelt forsvar.

Fin historie, problemet er bare at det høres ut som et eventyr og en utopi. Jeg er sikker på at jeg får et mye bedre liv om jeg får gjøre mer som jeg vil og mindre som han vil. Har i bakhodet at Bibelen ble skrevet på en tid med helt andre normer og en helt annen kultur enn den vi har i dag. Dessuten visste man på langt nær så mye da som nå. Verden går fremover, for 70 år siden ble homofili betraktet som en synd og onani som en synd man kunne bli blind av. I dag er det første stort sett akseptert mens det andre sågar blir betraktet som sunt. Frykten for det som føles rart/unaturlig er fullt forståelig, men vi vet mer om dette nå enn da Bibelen ble skrevet og satt sammen.

Vet ikke hvor mange kristne som mener homofile er synd, og hadde jeg sluppet å ha noe med kirken å gjøre hadde jeg ikke brydd meg mindre om hva dere mener. Og når jeg ønsker kirken som uavhengig så mener jeg at den skal få mene det den vil. Dersom en uavhengig kirke skulle legge sterk vekt på et konservativt og gammelmodig syn fra sentralt hold (som du gjerne generelt er motstander av?), så vil det kanskje med tiden bryte ut en mer liberal del av kirken. Det som er sikkert er i alle fall at statskirken må opphøre, men kirken vurderer det tydeligvis dithen at fordelene ved å ha statsreligion er større enn fordelene ved selvstendighet.

Som du selv indirekte sier i det siste avsnittet ditt, så er homofilispørsmålet (som så mye annet) etter Bibelen tydelig et tolkningsspørsmål. Og det er selvsagt ikke en rett å være prest, på samme måte som det heller ikke er en rett å være økonom eller hva som helst annet. Med «og folk må selv få lov å velge hvem de vil ha som sine kirkelige ledere» – kan jeg da tolke at du er for et slags lokalt selvstyre?

En annen ting jeg kom til å tenke på er kirkene. Om man burde skille kirkene fra DNK og la alle kristne trossamfunn dele på dem. Det ville i alle fall ikke gitt noen noe konkurransefortrinn.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: