Klimaskatt på flyreiser

24 09 2007

Jens Stoltenberg foreslår i dag klimaskatt på flyreiser og sier at

«Norge går inn for at internasjonal luftfart må med i en framtidig klimaavtale. Det betyr at luftfarten må bære kostnaden ved sine klimagassutslipp. Dette kan skje ved at luftfart inkluderes i et kvotehandelsregime. EU legger opp til å inkludere sin lufttransport i sitt kvotehandelsregime fra 2011.«

Det er en god grunntanke. Og Stoltenberg bør ikke begrense seg bare til flytrafikk. Hva med for eksempel skipstrafikk? I fremtiden kan vi tenke oss en situasjon der det ikke lenger er lønnsomt å sende fersk fisk til Kina for så å få den skipet tilbake bearbeidet og frosset. At det i dag er lønnsomt kan faktisk vise seg å være en falsk lønnsomhet, avhengig av om skadekostnaden (som ikke belastes noen og som virker som en abstrakt størrelse) er større enn den ekstra lønnsomheten som oppnås ved å sende varene tur-retur Kina.

Tilbake til flytrafikk: jeg har meget til overs for tanken om å belaste alle utslipp med den skadekostnaden de påfører samfunnet. Det aller meste tyder på at dagens internasjonale klimapolitikk (eller fraværet av den) ikke er bærekraftig. Nasjonale tiltak blir i denne sammenheng som den berømmelige dråpen i havet. Det som må til er internasjonalt samarbeid, og det er bare å håpe at Stoltenberg kan fortsette å jobbe for et internasjonalt forpliktende samarbeid.

En pressemelding fra statsministerens kontor sier:

1. Vi trenger et sterkt og forpliktende globalt mål som sørger for at den globale oppvarming ikke overskrider 2 graders temperaturøkning. Dette er grensen forskerne har satt før vi setter i gang prosesser i naturen som vil gi stor skade og som ikke kan stanses.

Enigheten rundt at det eksisterer et problem er rimelig unison. Spørsmålet er hvem som kan få i gang internasjonal handling.

2. Vi må kutte med minst 50 prosent innen 2050 i forhold til 1990, og den globale reduksjon må starte raskt. Reduksjoner raskt har større effekt enn reduksjoner senere.

Tallene kan andre bedre enn meg, men at reduksjoner nå har bedre effekt enn reduksjoner senere virker rimelig. Dog er det noen som ikke går helt god for konklusjonene i Stern-rapporten, for eksempel stiller Rögnvaldur Hannesson kritiske spørsmål. Problemet med utregninger av den typen Stern har gjort, er selvsagt at de alltid bygger på en stor grad av skjønn. Uansett er det nok viktig å komme i gang så fort som mulig.

3. Flere land må påta seg forpliktelser. Landene som er med i dagens Kyotoavtale står for 30 prosent av utslippene. Når verden trenger et kutt på 50 prosent av utslippene er det tydelig at flere må med.

Dette er også en selvfølge. Store forurensere som USA og Kina er absolutt nødvendige for å få til reduksjoner som monner. I tillegg er det selvsagt langt enklere å få til internasjonale forpliktelser dersom alle er med og det finnes troverdige sanksjoner for dem som ikke følger opp.

4. Avtalen må bygge på at de rike landene, de som har hovedansvaret for klimaproblemet, må ta storparten av regningen. Vi må betale for tiltak hjemme, men også for tiltak i fattige land. Til dette må vi ta i bruk de internasjonale mekanismene, som klimakvoter.

For min egen del vil jeg selvsagt legge til karbonavgifter. Kanskje kan kvoter være en grei måte å fordele ansvar mellom land som siden kan avgiftsbelegge utslipp slik at alle enkeltforurensere kan betale for seg? Akkurat dette vet jeg dessverre ikke nok om, annet enn at samfunnsøkonomisk teori tilsier at når det er mange små forurensere, så er avgifter et bedre system enn kvoter. Avgifter i rendyrket form blir nok uansett for vanskelig å overvåke internasjonalt, så et kvotesystem der hvert lands regjeringer er ansvarlige for sine lands utslipp har kanskje en større disiplinerende effekt. Dog blir dette mest synsing fra min side.

Interessant er det uansett, jeg ser frem mot Stoltenbergs neste trekk.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

8 responses

29 09 2007
Mikaj

Er det jeg som misforstår, eller er du enig med Stoltenberg? Det bor en liten ape i alle ja.
Er forsåvidt enig med begge dere, det må reduseres, og det må reduseres på de fleste områder. Men å rette størst fokus mot fly er vel ikke det lureste. Hvis jeg husker rett er det industri og energiproduksjon som er de største synderne på dette området, så det er jo her de fleste endringene bør skje. Ellers er jeg, som sagt, en tilhenger av at hvermansen tar ansvar ift f.eks. strømforbruk og bilkjøring, men folk flest bryr seg vel ikke.
Når vi ser på nasjonsnivå, må Vesten gå foran, og fremfor alt er det viktig å få med amerikanerne og østasiatene. USA slipper vel ut mest i dag, og med Kinas vekst er det vel ikke lenge til de går forbi. Problemet er kanskje at folk ikke oppfatter trusselen som alvorlig nok, og at det ikke er klare substitutter. I Norge kunne vi vel økt el-produksjonen kraftig, slik at andre kunne redusert el prod vha kull, men da måtte vi fylt opp hvert eneste vassdrag og dermed dramatisk endret den norske faunaen. Dette vil vel ingen gjøre. Dessuten hadde det ikke hjulpet hvis andre ikke reduserte også.
Mener å huske at Vesten hjalp øst Europa og Asia med å bli kvitt KFK-apparater, skjønner ikke at det skulle være så vanskelig her. Eivind Reiten sa jo at de måtte stenge et av verdens reneste, hva var det nå, Al-verk(?), fordi kineserne kan produsere mye billigere i sine miljøsvin. Noe er galt.

Selger du deg til kapitalistene?

29 09 2007
kandidaten

Er enig med Stoltenberg, ja. Det kom forresten frem et par ting etter at jeg skrev dette også, deriblant tror jeg det var en forsker som mener dette ikke vil ha noen effekt. Det tror jeg er på grunn av at det er for mange kvoter og at kvoteprisen/avgiften dermed blir for lav. Forslaget i seg selv er en samfunnsøkonom verdig.

Fly står for 3,5 % av utslippene, men 3 % av befolkningen står for det aller meste av flygingen (DN i dag). Jeg synes både flytrafikken, industrien og energiproduksjonen bør betale. De er utslippere – de bør betale for sine utslipp. Hvermansen tar ansvar om han har incentiver til det, det har han ikke i tilstrekkelig grad i dag (ja, klimaforandringer i fremtiden er en fare, men mennesker diskonterer fremtiden med en forbløffende høy rate, vi trenger noe som svir i dag).

Kina er vel forbi USA i utslipp, uten at det er noen grunn til at Vesten skal ta mindre ansvar. På den andre siden drar de nytte av vår utvikling hittil, så alle må bidra.

Dette er mye mer omfattende enn KFK, spesielt økonomisk. Dessuten var det kanskje en slags vekkelsesbevegelse rundt KFK som ikke har slått til på samme måte her i dag? Bare gjetting, dog, men vekkelser skal man ikke undervurdere (ingen spøk).

Reiten har rett, du har rett, noe er galt, og det kommer ikke til å ordne seg med det første. Kina gjør alt for vekst.

Jeg selger meg ikke.

30 09 2007
Erlend K

Noe av det største problemet med flytrafikk er at CO2 som slippes ut i så høye luftlag er…tror det er fire ganger så skadelig, som CO2 på bakken. Kan man redusere utslippene fra flytrafikken, vil det være et veldig godt bidrag til klimakampen…

Legg avgifter på. Spesielt at bensin er det masse CO2-avgift på, men etter det jeg har skjønt, er jetfuel knapt avgiftsbelagt i så måte.. Mer avgift på skadelig flydrivstoff..! 🙂

30 09 2007
kandidaten

Nå ser det ikke ut som om det blir noe av dette.
Selvsagt.

At Dreamlineren til Boeing er langt mer miljøvennlig hjelper vel også lite dersom flytrafikken øker.

Jorden går til helvete og vi reiser på første klasse. Ikke mitt sitat, men jeg husker ikke hvem som sa det.

9 10 2007
ano

For at det skal ha noen hensikt å belaste aktiviteter som slipper ut CO2 med (enda) en avguift, for å dekke inn skadekostnadene, bør ikke pengene da gå til å rette opp skadene? Å håpe på å redusere aktiviteten med en avgift reduserer ikke skadene av CO2en som slippes ut uansett, vel?
Dersom man virkelig vil gjøre noe med global oppvarming, bør man etter min mening simulere vulkanutbrudd ved å slippe ut menger av reflekterende partikler i de øvre lag av atmosføren. Slik kan vi få i pose og sekk.

9 10 2007
kandidaten

Teorien er slik at du setter avgiften på et slikt nivå at forurensningen ikke blir større enn det jorden kan tåle. Nå kan du selvsagt sette avgiften noe lavere og heller kompensere med å bruke pengene som kommer inn på rensetiltak, men da kan du ikke redusere andre og mer ødeleggende skatter som inntektsskatt, formueskatt etc. I tillegg er det i mine øyne ikke en statlig oppgave å utvikle renseteknologi, den vil private utvikle bare de har de rette incentiver, altså økonomiske.

Om du setter avgiften på utslipp av en enhet CO2 (som kan høres noe absurd ut) vil aktiviteten enten reduseres eller det vil utvikles ny teknologi for å kunne opprettholde den. Gjennom avgiftreguleringer skal man kunne redusere CO2-utslippene ned til et bærekraftig nivå. Alt dette er selvsagt enklere i teorien enn i praksis, men jeg ser ingen bedre løsning.

Stimulering av vulkanutbrudd høres ut som en tvilsom idé.

14 10 2007
Mikaj

Jo du selger deg. Dessuten legger du bånd på ytringsfriheten ved å fjerne innlegget hans.

14 10 2007
kandidaten

Overhodet ikke. Jeg fjerner all spam, ikke bare det innlegget. Du skulle visst hvor mange som kommer innom med Cialis, Viagra og det ene og det andre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: