Makroøkonomisk pizza

29 09 2007

Som student spiser jeg selvsagt frossenpizza:

IS-LM-FE-1

Som enhver frossenpizzaspiser deler jeg den opp i åtte deler:

Les mer

Reklamer
Klimaskatt på flyreiser

24 09 2007

Jens Stoltenberg foreslår i dag klimaskatt på flyreiser og sier at

«Norge går inn for at internasjonal luftfart må med i en framtidig klimaavtale. Det betyr at luftfarten må bære kostnaden ved sine klimagassutslipp. Dette kan skje ved at luftfart inkluderes i et kvotehandelsregime. EU legger opp til å inkludere sin lufttransport i sitt kvotehandelsregime fra 2011.«

Les mer

Quote of the day: Sir Isaac Newton

22 09 2007

Sir Isaac Newton, ikke bare vitenskapsmann, men også alkymist og dypt religiøs:

«[The world] will end A.C. 2060. It may end later, but I see no reason for its ending sooner. This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fancifull men who are frequently predicting the time of the end, & by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail.»

Quote of the day: Ian Holloway

19 09 2007

Ian Holloway er en tidligere middels fotballspiller, nå middels manager. Men kjeften til Holloway er legendarisk. Ut av den renner det en ustanselig rekke gullkorn, såkalte Ollyismer. For tiden er han litt plaget med nyrestein, men ikke så galt at det ikke er godt for noe:

Les mer

Kolbergs visjon og Pigou-avgifter

18 09 2007

Martin Kolberg har fått et syn. Et syn om at økonomisk vekst ikke lenger er noe å trakte etter. Nå skal det tenkes stort. Nå skal det tenkes klima.

Velkommen etter. Hvor ofte hører vi snakk om «den tredje økonomi» eller «det tredje system»? Minst en gang i året kommer et utspill fra noen som mener markedsøkonomien har utspilt sin rolle og at vi revolusjonere verden for å redde den. Det nye denne gang er at det ikke kommer fra noen fra SV eller lengre til venstre på den politiske aksen, men fra Ap og deres sjefsstrateg.

Kolberg sier:

«Dersom vi ikke er i stand til å snu dagens økonomiske organisering vil vi havne helt i utakt med naturen, og det vil undergrave velferden for fremtidige generasjoner.»

Les mer

Oljedirektør Hallgeir Langeland?

14 09 2007

Smak på tittelen: «Oljedirektør Hallgeir Langeland.» Jeg synes ikke det smaker spesielt godt, litt som overmodne druer, kanskje. Langeland er i alle fall én av elleve som har søkt om å kunne titulere seg «oljedirektør»:

Med åtte år i energi- og miljøkomiteen på Stortinget bak meg, har jeg opparbeidet meg gode kontakter med ansatteorganisasjoner, oljeselskap og hms-miljøene. Gjennom arbeidet med regjeringens Soria Moria-erklæring, tror jeg at jeg kan være med å bidra til at de politiske signalene for norsk miljøpolitikk i større grad blir fulgt opp […] Jeg mener selv at jeg tror jeg vil kunne gjøre en god jobb som oljedirektør. Det er derfor jeg har søkt.

Les mer

Udramatisk dramatikk

12 09 2007

Hydro meddeler i en pressemelding i dag at

«Styremedlemmene Håkan Mogren, Lena Olving og Kurt Anker Nielsen har varslet at de ikke ønsker gjenvalg til Hydros styre. Dette er meddelt i første rekke fordi disse medlemmer er sterkt kritiske til den norske stats vurderinger i forbindelse med styrets avvikling av opsjonsordningene i selskapet.»

Dette er samtlige av Hydros utenlandske styremedlemmer, alle tre med stor erfaring. For Anker Nielsens del hadde han uansett sagt nei til gjenvalg, siden han skal over i StatoilHydro-styret, men det forhindrer ikke at dette må sees på som et relativt kraftig signal til nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Mogren satt blant annet 11 år som direktør for Astra, inntil selskapet slo seg sammen med Zeneca i 1999, mens Olving er direktør for Volvo personbiler. Andersens kommentar er som følger:

Udramatisk.

Udramatisk?

Les mer