Rushtidsavgift og incentiver

23 08 2007

I London har borgermester Ken Livingstone sørget for rushtidsavgift, såkalt Congestion Charge, siden 2003 og har tilsynelatende gode erfaringer med det. Flere norske byer vurderer eller har allerede innført noe av det samme, både Bergen og Oslo tar betalt for kjøring inn til byen. Dette er i tråd med en grunnleggende økonomisk tankegang om at konsumentene bør betale direkte for kostnader de påfører samfunnet for å sikre effektiv ressursutnyttelse.

London har flere trekk som gjør den velegnet for et slikt prosjekt: veinettet er gammelt og kan ikke utvides mer og det finnes mange alternative transportmåter (taxi, buss, undergrunn og det faktum at du omtrent kan gå gjennom parker sammenhengende fra Notting Hill til Westminster). I tiden før avgiften ble innført ble bare en av åtte turer i rushtiden utført med privatbiler og grunnlaget for å velge andre transportmidler burde således være til stede. I 2003 ble det innført en daglig avgift på £5 for kjøring i sentrum (med heftig rabatt for de som bor innenfor sonen).

Systemet har fungert og gitt resultater, men er ikke perfekt:

– Systemet er basert på en daglig fast avgift, ikke på hvor mye du kjører innenfor sonen. Dersom du først har kjøpt et dagspass vil du dermed ha incentiv til å kjøre så mye som mulig for å få brukt «retten» din og å få en lavere kostnad per mile.

– Avgiften er ikke avhengig av tidspunkt, altså koster det like mye å kjøre bil i den verste rushtiden som midt på dagen. Det finnes dermed ikke incentiver for å kjøre mindre i rushtiden enn andre tidspunkter på dagen.

– Avgiften avhenger ikke av hvor overbelastet veien er, noe som ville vært det mest effektive.

– De faste kostnadene er veldig høye (rundt £100m, knapt halvparten av inntektene).

– Kollektivtransporten, og da i særdeleshet undergrunnen, er allerede overbefolket og ikke alltid i rute (selv om det går som en drøm relativt til t-banen i Oslo). Penger fra rushtidsavgiften skal dog gå til oppgradering av kollektivsystemet. De som har tatt undergrunnen i rushtiden vet at det trengs flere tog.

En festlig historie stod en bussguide i London for da hun påstod at avgiften engang ble doblet om at det førte til mer kjøring fordi de som likevel betalte ville ha valuta for pengene. Jeg tenkte at dette måtte bli en fin historie om utilsiktede incentiver, men jeg har ikke funnet historien bekreftet noe sted.

Noen av de positive resultatene av rushtidsavgiften er:

– En av ti rushtidsreiser ble gjort med privatbil mot en av åtte tidligere, en nedgang på 20 000 biler daglig.

– Folk endrer vaner: flere tar kollektivtrafikk, særlig buss (økning på 14 %), noen kjører utenom bykjernen, noen bytter til taxi, motorsykkel, sykkel eller til apostlenes hester.

– Hastigheten i bykjernen har økt med 37 %, fra 13 km/t til 17 km/t, trafikkorkene er redusert med 30 % og bussforsinkelsene som følge av kork med 50 %. Taxiprisene ble redusert med mellom 20 og 40% fordi man kom raskere fram.

– Forbedret kollektivtilbud, og da særlig busstilbudet.

En del av den skepsisen som eksisterte i begynnelsen har forsvunnet, Livingstones konservative motkandidat har ikke lenger samme ønske om å fjerne avgiften, næringslivet er mer positivt innstilt og det samme er bilklubbene (!).

Rushtidsavgiften er kommet for å bli.


Handlinger

Informasjon

11 responses

25 08 2007
Mikaj

Vet nå ikke helt om bompenger er 100% i tråd med økonomisk tankegang. Hva med de som bor og jobber utenfor denne ringen, de betaler ingenting.

Det ser jo bra ut, men det rammer, hvis man vil bruke et slikt ord, kanskje i første rekke de som kjører minst i utganspunktet. De som ikke har råd til å betale avgiften har gjerne ikke råd til noe særlig bensin heller og har kanskje mindre biler som ikke bruker like mye bensin og tar mindre plass enn de gigantiske bensinslukende monstrene til rikingene. Er det en slik klassedeling vi vil ha i vårt samfunn? Har du nok penger kan du kjøpe alt. Hva blir det neste? Kjøp og salg av barn? Hvor er likheten? Rettferdigheten? Leve den våpenfrie revolusjonen!!
Følte jeg måtte komme med litt RV-politikk her. Du skulle hatt en sosialistisk leser.

25 08 2007
kandidaten

Avgiften er som sagt ikke perfekt, men at forurenser bør betale og at «gratistjenester» (bruk av veien) fører til overforbruk er kjent. De som bor utenfor ringen har kanskje så mye vei at de ikke har noe stort problem med overforbruk. Rushtidsavgift er tiltak for der det finnes problemer med overforbruk.

Usosialt, nei (forresten er det ikke RV, men Høyre og FrP som mener det er usosialt). Tilbudet av veiplass er (i det minste på kort og mellomlang sikt) gitt og en enkel bruk av markedet for å fordele denne goden er den enkleste og mest rettferdige løsningen. Alle taper på køer, de som taper mest på avgift er de som har god tid og som må bruke bil, ikke nødvendigvis de fattigste.

26 08 2007
Thomas

Dere ønsker å innføre rushtidsavgift før man i det hele tatt har et alternativ. Det er jo rett og slett helt på trynet. Her i Bergen så er kollektiv tilbudet nesten ikke eksisterende. Skal man da innføre en avgift blir det da kun for å få mer penger i statskassen. For noe annet er det ikke. Man har jo ikke noe alternativ enn bil ettersom bussen bare går hver time og er overfylt!! Kanskje det hadde vært greit hvis sosialistene av og til tok fram kalkulatoren før de kom med «glupe» ideer 🙂

26 08 2007
Erlend K

Hvor bor Thomas hen, der bussen går bare en gang i timen..? Byrådet har satset stort på kollektiv de siste årene. Prisene har ikke vært økt på fire år. Vi har fått til enhetstakst på 23 kroner i hele Bergen kommune. Gratisbusstilbudet i sentrum er utvidet med en rute til, og fremkommeligheten for bussene i sentrum er økt. I det siste har det også blitt satset mye på Park & Ride, og det skal vi fortsette stort med i de kommende årene. Da kan Thomas kjøre bil til en parkeringsplass utenfor sentrum og ta buss inn dit..!

Legg merke til at KrF har sagt at vi vil VURDERE rushtidsdifferensiering i den kommende perioden. Hvis vi får til et bedre miljø ved at folk bruker Park & Ride og busstilbudet som da må utvides tilsvarende er dette veldig bra. Likevel, ser vi at luftforurensningen fortsatt holder seg på et uakseptabelt nivå, vil vi være villige til å ta i bruk en slik differensieringsmekanisme. Det viktigste er at vi får en by som alle kan puste i..! Men først prøver vi med gulroten.. 🙂

26 08 2007
kandidaten

Thomas:
Hvem er «vi»? Sosialistene eller økonomene?

Kollektivtilbudet (inkludert huber der bussene går langt oftere enn hver time) bør utvides og en rushtidsavgift bør helt eller delvis kunne finansiere en slik utvidelse. En avgift kun for avgiftens skyld er aldri lurt.

Erlend:
Park & Ride var vel en av tingene som fikk strykkarakter i BTs gjennomgang av byrådets jobb. Hvilke alternative måter mener du er best egnet til å finansiere kollektivtilbud? Noen må uansett betale for denne gulroten og da er det vel en kurant sak at de som skaper problemet betaler for det?

27 08 2007
Mikaj

Kandidaten:»Avgiften er som sagt ikke perfekt, men at forurenser bør betale.»
Hva med annen teknologi på bilene? Det er jo en tidskostnad her også. Jeg kan spare ca 70min hver dag på å kjøre bil ift buss hvis jeg kjører utenom rushet. Begynner man å regne timepris her blir det en del. Sikkert mange som sparer mye tid på bil. Skal man spare tid i rushet må mange over til buss, og da må busstilbudet bedres kraftig. Den bussen jeg tar går omtrent 6 ganger i timen i rushet og er full. (Dvs ca alle sitteplassene er tatt, bussens ant sitteplasser avgjør om folk står). Skal mange nok over i buss, må det gå mange flere avganger.
Thomas har rett i at tilbudet flere steder er dårlig. Bor man f.eks. på Totland, går det buss 1 eller 2 gi timen, om lørdagene 4 busser og søndagen ingen. Greit nok at det ikke bor så mange på Totland, men de skal jo til byn de også, og det er et stykke å gå til «sentrale» støk der bussen går oftere.
Er ikke folk på Totland like mye verdt som resten av Bergens befolkning? De har like stor rett til kollektivtransport som resten av befolkingen, spesielt røde busser.

27 08 2007
Erlend K

Isj, der har jeg tydeligvis blingset litt.. Jeg legger meg selvfølgelig langflat. Må nok ha vært et eller annet annet jeg har tenkt på.. Hmm.. (Sorry, altså, det var ikke meningen..)
Men poenget med at KrF vil satse på det i neste periode gjelder iallefall like fullt. Du skulle vært nede på valgboden en dag det var vafler der, og hørt byråd Lisbeth Iversen snakke om dette, så skjønner en raskt at dette er noe hun er opptatt av… Hubsystemer er selvfølgelig bra. Gjerne også noen ekspressbusser fra f.eks. Åsane til Sandsli/Kokstad som ikke stopper på alle stoppene underveis.

Jeg er jo stor tilhenger av forurenser betaler-prinsippet. Samtidig må jeg få påpeke at det er jo allerede bompenger for å få kjøre gjennom Bergen (litt av samme modell som i London). Det man vel diskuterer her, er en modell der det er dyrt å kjøre i rushet og billig/gratis på andre tider av døgnet..(altså ikke som i London).

Så da blir det billig bare man leverer barna i barnehagen kvart over sju og henter dem klokka tre eller tilsvarende på andre siden av rushtidene.. Poenget er vel at hvis vi klarer å få til kollektivtilbudet, og at folk bruker det uten rushtidsdifferensiering, så er det bra. Jeg må innrømme at jeg synes det er rimeligere at 30 personer betaler 2 kroner om dagen til å styrke kollektivtilbudet enn at en betaler 60. Særlig hvis den ene ikke har noen alternativer..! (Tok meg i å nesten skrive ordet «spleiselag», men så kom jeg på at det var noe jeg brukte flittig i debattskoleringene når jeg skulle spille rollen som AUF-er eller SU-er – så da lot jeg det være…)

Dessuten, vi tenker oss følgende: Hvis det blir gratis å kjøre om kvelden, da kan jo folk kose seg med å kjøre frem og tilbake gjennom bomringen og «konsumere» veien uten å betale noe som helst. For veiens del spiller det ikke noen rolle om den blir kjørt på om kvelden eller natten. Den blir slitt uansett. Hvis man ser det slik, er det kanskje rimeligst at alle betaler 15 kroner hver gang de kjører gjennom bomringen uten differensiering..?

27 08 2007
kandidaten

Mikaj:
Som sagt, ruhstidsavgift kan bidra med midler til et forbedret kollektivtilbud i tillegg til huber, altså steder man kan kjøre til for så å ta (ekspress)bussen fra. Så lenge veier er gratis eller veldig billig å benytte er nok slike huber fånyttes, det må være noe å tjene på å bruke bussen.

Erlend:
Den trafikkmengden som eksisterer i dag tyder vel på at veiprisen (avgiften) er for lav og/eller at alternativene ikke er gode nok. Er klar over at systemene ikke er helt like, det er jo nettopp noe av kritikken mot Londons system, at det ikke differensierer.

Hvis du skal få til kollektivtilbudet uten rushtidsavgift må du likevel finansiere det. Nå er det vel litt mer enn 1/30 skattebetalere som omfattes av dette, så regnestykket ditt gir ikke helt mening. En forutsetning her er gjennomgående at det finnes alternativer.

At veien blir slitt er en ting, men de inntektene er det i så fall staten som må ha, siden det er på tale om riksveier.

28 08 2007
Mikaj

Samme innlegg 2 ganger, tydelig at IE virkelig er engasjert i denne saken.

28 08 2007
kandidaten

Det er ordnet.
Bruk Firefox.

1 10 2007
Øystein Dørum om rushtidsavgift « Kandidat Weinbergs blogg

[…] Økonomi Tags: Øystein Dørum, Rushtidsavgift, Tilbud og etterspørsel, Veiprising Jeg er for rustidsavgift, eller veiprising som er et mer presist uttrykk. Det er også Øystein Dørum i sin kommentar i e24 […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s
%d bloggere liker dette: