Aftenpostens Valgomat, del 2

26 07 2007

Dette er en del av valgserien som går frem mot valget til høsten. I dette innlegget vurderes påstand 6-10 i Aftenpostens Valgomat. Vurdering av påstandene 1-5 finnes her.

6. Vi bør bruke mer oljepenger enn dagens praksis tilsier – Helt uenig

Dersom vi bruker mer oljepenger fører det normalt til økt forbruk av alle varer, både importvarer (konkurranseutsatt sektor) og varer vi kun kan produsere selv som f.eks. tjenester (skjermet sektor). Økt oljepengebruk vil dermed føre til at vi forbruker mer av varer fra den skjermede sektor enn det vi faktisk produserer. Dermed øker prisen på disse varene relativt til konkurranseutsatte varer og ressurser overføres fra den konkurranseutsatte til den skjermede sektor. At prisene øker relativt betyr at vi enten får økte priser på varer fra skjermet sektor eller revaluert valuta og svakere konkurranseevne [1].

Et annet poeng er at dersom vi skal begynne å bruke mer oljepenger må noen avgjøre hva disse pengene skal brukes på. Politikere er, som alle andre mennesker, påvirkelige. Vi kan lett se for oss en situasjon der mektige interessegrupper presser på for å få tilgang til pengeskrinet, Bondelaget vil ha økte subsidier, finansnæringen vil ha en norsk Wall Street og miljøorganisasjonene vil ha høyhastighetstog til 150 milliarder. For mye penger tilgjengelig fører til svinn, da er det like greitt å stue dem bort en periode.

7. Norge bør bli med i EU – Enig

EU-spørsmålet er ikke enkelt. Om vi blir EU-medlemmer vil vi ha liten makt, men på den andre siden har vi ingen makt i dag, vi må bare finne oss i å innrette oss etter EU. EØS er og blir en slags bastardløsning der vi har plikter: plikter til å betale for medlemsskap, plikter til å innrette oss etter lover og regler, men der vi har gitt fra oss rettigheter: rettigheter til medbestemmelse. Medlemskap i EU vil også sikre et forbedret internasjonalt samarbeid og en god alliansepartner.

Det er selvsagt også negative sier ved EU-medlemskap, men av to onder velger man som kjent det minste.

8. Norge bør øke bistandsbudsjettet – Uenig

Denne påstanden er ikke godt nok nyansert. Det finnes flere måter å gi bistand på. Den tradisjonelle måten, å sende penger ut av landet og til et annet land (eller til en annens lommer) er lite bærekraftig. En bedre løsning er å gi utviklingslandene bedre markedstilgang gjennom å bygge ned handelsbarrierer globalt. Det kan gjentaes til det kjedsommelige at norsk landbrukspolitikk ikke akkurat passer inn i bildet av «den snille bistandsnasjonen Norge.» Siden det her står «budsjettet» betyr det trolig økt pengebruk og det kan jeg ikke uten videre si meg enig i.

«Det avgjerande er ikkje volumet på bistanden, men kvaliteten», skrev Trygve Refsdal i en kronikk i Aftenposten i går. Ikke gi en sulten mann en fisk, gi ham en fiskestang.

9. Norge bør ta imot færre flyktninger og asylsøkere – Verken eller

Norge bør ta imot det vi er forpliktet til gjennom internasjonale forpliktelser.

Så litt om innvandring generelt: Et av ankepunktene mot Venstre er for eksempel deres ekstremt teoretiske tilnærming til innvandringsspørsmålet. I en ideell verden kunne vi hatt fri innvandring, men en slik verden finnes stort sett kun i økonomiske forutsetninger. Det må legges bånd på innvandringen på den måten at vi må ha kapasitet til å ta oss av de som kommer. Tvangsekteskap, omskjæring, overrepresentasjon blant kriminelle og arbeidsledige tyder på at det slett ikke alltid er tilfellet. Derfor et svar midt imellom.

10. Staten bør selge seg ned og eie mindre i norsk næringsliv – Helt enig

Definitivt. Staten har aldri vist seg som en særskilt god eier relativt til private. Staten bør fokusere sine ressursser om det private ikke kan/vil ta seg av. Statlig involvering fører fort til interessekonflikter (jfr påstand 6) som i sin tur kan lede til lavere lønnsomhet, lavere omstillingstakt etc. Det kan heller ikke vært sunt at staten eier en såpass stor andel av Oslo Børs, det reduserer for eksempel likviditeten i aksjemarkedet dramatisk. Se også her, her, her og her.

———-

[1] For dem som liker matematikk, er resonnementet som følger:

PetroleumPris

Når prisen på skjermede varer øker relativt til konkurranseutsatte varer er det det samme som at prisen på skjermede varer stiger relativt til verdensmarkedsprisen på konkurranseutsatte varer (som er gitt) multiplisert med valutakursen (f.eks NOK/USD). Dermed må enten prisen på skjermede varer gå opp eller valutakursen gå ned (styrket krone).

Reklamer

Handlinger

Informasjon

7 responses

26 07 2007
Pleym

«Et av ankepunktene mot Venstre er for eksempel deres ekstremt teoretiske tilnærming til innvandringsspørsmålet. I en ideell verden kunne vi hatt fri innvandring, men en slik verden finnes stort sett kun i økonomiske forutsetninger. Det må legges bånd på innvandringen på den måten at vi må ha kapasitet til å ta oss av de som kommer. Tvangsekteskap, omskjæring, overrepresentasjon blant kriminelle og arbeidsledige tyder på at det slett ikke alltid er tilfellet. Derfor et svar midt imellom.»

Her synes jeg du blander godt. Innvandring forstått som arbeidsinnvandrere er noe annet enn flyktninger og asylsøkere, slik påstanden fra Aftenposten inviterer til å vurdere.

Du kan godt ha friere arbeidsinnvandring uten å ta inn flere flyktninger og asylsøkere..

26 07 2007
kandidaten

Sant, jeg blandet sammen to ting der, la inn en liten endring for å klargjøre.
Svaret på selve påstanden er egentlig oppsummert i den første setningen. Svaret på påstanden kan dog forbli stående.

28 07 2007
Aftenpostens Valgomat, del 4 « Kandidat Weinbergs blogg

[…] og nest siste del i min gjennomgang av Aftenpostens Valgomat. De tre første delene finnes her, her og […]

28 07 2007
Erlend K

Fortsetter med mine synspunkter:

6. Helt uenig. Dine resonnementer er utmerkede.

7. Uenig. Ser at det er fordeler med EU, men enn så lenge oppfatter jeg ulempene som større enn den «innflytelsen» vi ville fått ved å bli medlemmer. Igjen skal en ikke være imot noe bare fordi en alltid har vært det, men vi ville jo bare fått direktiver fra Brussel hvis vi hadde vært medlemmer også.. For en som er for en friere verdenshandel, føler jeg det ville være rart av meg å gå inn for medlemskap i en proteksjonistisk organisasjon som EU. Videre er det et kjempeproblem at vi mister vår selvstendige stemme i mange internasjonale fora, som f.eks. WTO.

8. Helt enig. Det er tåpelig av denne Refsdal å sette kvalitet opp mot bistand. Det er jo ikke sånn at ENTEN gir man masse bistand ELLER god bistand..?? Målet mitt er så lenge verden er så blodig urettferdig som den er i dag, med så mange enkeltmennesker som lider, å gi MASSE GOD bistand. For at de fattigste landene skal kunne utvikle en velfungerende stat og et offentlig apparat, som f.eks. et rettsvesen og en riksrevisjon trengs stat-til-stat-bistand. Dessuten må det et løft til for å få de fattigste landene over den kritiske massen som vi lærte om i SAM030. Uten bistand vil de for alltid bli stående på et lavt lønnsnivå uansett hvor mye de får solgt. Handel ER viktig, men det er ikke noen motsetning til bistand, tvertimot. Dessuten hjelper det de som akkurat nå sulter i Darfur fryktelig lite at Norge setter ned tollen med noen prosent. De er døde før de får glede av det…

8. Uenig. Vi bør ikke ta imot færre flyktninger og asylsøkere. Men vi bør gjøre noe med prosedyrene. Når det gjelder kvoteflyktninger, er det viktig at vi stiller opp (men det sier du jo forsåvidt også, så der er vi enige). Asylsøkere må få en raskere behandling av søknadene sine..! Det er viktig å hegne om asylinstituttet slik at bare de med reelle behov for beskyttelse får opphold. De andre må nok forlate oss igjen, men da bør de få beskjed om det mye raskere enn det ofte skjer i dag. Ingen burde sitte på mottak i flere år (nå er det jo noen som anker gang på gang, men det er mange også som bare blir tvunget til å vente på svar). De som trenger beskyttelse, skal få asyl, og de som ikke gjør det må ut. Og de avgjørelsene må tas raskere enn de gjør idag. Det er ikke noe mål å ta inn flere flyktninger og asylsøkere, og som du sier er det viktig med et apparat som kan ta seg av dem. Men det er heller ikke noe mål å stenge flere ute. Jeg merker at jeg nok ikke er så veldig langt unna ditt svar egentlig på denne påstanden, men det er smånyanser. Vi er nok ikke så veldig uenige her, kanskje…

10. Enig. Dine argumenter er gode her også. 🙂

29 07 2007
kandidaten

7. Som medlemmer av EU har vi i det minste en sjanse til å påvirke, det har vi ikke nå. Om vi blir medlemmer av en proteksjonistisk organisasjon kommer vi neppe til å gjøre så veldig mye med det, vi er jo allerede proteksjonistiske nok som det er.

8. Jeg vil anta at dersom man gir mye bistand vil den etterhvert som man mister mer og mer av oversikten bli dårligere. At handel ikke er en motsetning til bistand har jeg skrevet litt om her (nå har jeg forresten svart deg også, må ha glemt det).

Så kan du si at vi er heldige som er født i Norge og har et ansvar for å dele med andre. Det kan man godt si, men da tror jeg frihandel er mye, mye viktigere enn bare bistand. Fikk lyst til å sitere litt:
«Statsborgerskap i et vestlig liberalt samfunn kan ses som det moderne motstykket til et føydalt privilegium – et arvet fortrinn som i høy grad øker sjansene for et godt liv.»
NOU 2004:20 Ny utlendingslov
Så kan vi tygge på den.

9. Her er vi nok ganske enige, ja.

31 07 2007
Erlend K

7. Så lenge vi står utenfor, har vi en mulighet til å slutte å være proteksjonistiske, i EU er vi prisgitt de franske og andre sentraleuropeiske bønders ønsker og krav. Utenfor har vi et valg, ikke innenfor. Minner meg litt om de som trekker frem at de godt kunne tenke seg å bli medlemmer fordi EU har en mer offensiv miljøpolitikk enn Norge. Men det er ikke noe argument for å bli med i EU, det er et argument for å velge vekk Jens..!

8. Da bør vi ikke kutte i bistanden, men sørge for at det blir bedre kontroll. Det må være mulig å få til, altså.. Jeg er jo heller ikke tilhenger av bare å pøse mest mulig bistand ut fra norske konti, selv om jeg vil øke bistanden betraktelig. Det må jo gå til noe fornuftig. Dessuten er vi jo egentlig enige om at handel og bistand må gå hånd i hånd, tror jeg.. Jeg er frihandelstilhenger, jeg..! Men frihandel hjelper fortsatt ikke de som dør i neste uke av vannmangel eller malaria.. Da trengs nødhjelp.
Interessant sitat, forresten. Det er jo helt sant, også… Hmm..

9. Så bra..! 🙂

9 08 2007
kandidaten

7. Men vi kommer aldri til å velge å bli mindre proteksjonistiske så lenge vi står alene. Bondelaget er fryktelig sterkt og for tiden er Senterpartiet i vippeposisjon.

Jeg ser argumentene mot medlemskap og at dette ikke er et enkelt spørsmål. Når det er sagt er EUs jordbrukspolitikk bokstavelig talt helt på jordet og det finnes andre sider ved EU som er bedre.

8. Det bør vel mulig, men er det mulig? Det feiles jo over en lav sko, virker det som. Disse landene har vel ikke akkurat de beste kontrollsystemene og det er i det hele store mangler og en ond sirkel? Jeg merker at jeg ikke kan nok om dette.

Et annet problem er overbefolkning, hva kan gjøres med det før vi går i fella til Malthus?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: