Dag Terje Andersen om AkerKværnerStaten

29 06 2007

Også dette fra et innlegg i DN:

«I denne saken har regjeringen fått til noe som den forrige regjeringen aldri hadde vært i nærheten av å klare.»

Det var kanskje for mye forlangt at de forrige regjeringen skulle betale fire ganger så mye som de trengte for innflytelse, gå på akkord med egne prinsipper, la seg true av «de som har mest fra før» eller bedrive ineffektiv politisk styring. Men så ble jo ikke den forrige regjeringen gjenvalgt heller.

Reklamer
Espen Henriksen om AkerKværnerStaten

28 06 2007

Flere gode meninger om AkerStatenKværner. Utdrag fra Espen Henriksens (postdoktor i økonomi ved Økonomisk Institutt, UiO) innlegg i dagens DN:

«Felles for [handlingsregelen, inflasjonsmålet og mandatet til Norges Bank Investment Management] er at vi gjennom erfaring og teoretiske argumenter har innsett at selv om politikere er velmenende og til enhver tid gjør det som er best der og da, kan resultatet på sikt bli dårligere enn om myndighetene binder seg til en beslutningsregel. Resultatet av disse reformene har, så langt vi kan måle, vært svært vellykkede.

Les mer

Et omen?

28 06 2007

1963:
NHH-nytt: Agnar Sandmo begynner ved NHH som stipendiat.
Fotballnytt: Brann vinner serien.

2007:
NHH-nytt: Agnar Sandmo slutter ved NHH.
Les mer

Rhodesisk samfunnsøkonomi

28 06 2007

Robert Mugabe er på farten igjen. De siste ti årene har det gått virkelig ille for landet han styrer. Siden 1998 har inflasjonen økt fra 32 % til 4 530 % i følge offisielle tall. Uoffisielle tall tilsier over 11 000 %, noe som får det norske målet på 2,5 % til å virke relativt pinglete. Ved utgangen av 2007 kan inflasjonen bli 1 500 000 %, da snakker vi egentlig bare om at man kan velge et tall, krisen er et faktum for lenge siden. Som vanlig går det ut over svake parter.

Men Mugabe har en plan. Problemet med Mugabes planer (i alle fall i de senere år) har vært at de ikke har vært spesielt gode. Snarere tvert imot. Les mer

Hvordan eie en fotballklubb på 1-2-3

25 06 2007

Jeg har utviklet et program for hvordan eie en fotballklubb. Over tid har flere forsøkt en lignende oppskrift, men nå har jeg konstruert en enkel tretrinnsmodell – oppkjøp, refinansiering og krise – for hvordan dette gjøres. Hittil har jeg ett navn på kundelisten, men flere kommer nok til når man ser hvordan det skal gjøres. Leserne av denne bloggen får en gratis prøvesmak.

Modellen ser kort sagt ut som følger:

    Les mer
Guttorm Schjelderup om AkerKværnerStaten

25 06 2007

Fra dagens DN:

«Hvorfor skal skattebetalerne sikre arbeidsplassene i Aker Kværner når staten ikke sikrer arbeidsplassene i andre private bedrifter? […]

Det er flere interessante spørsmål som blir aktualisert gjennom dette aksjekjøpet. For det første, hvorfor kjøpe aksjer i akkurat dette selskapet? Aksjene i Aker Holding øker staten sine eierinteresser i olje- og gass-sektoren. Professor Robert Shiller fra universitetet Yale i USA har nettopp fremhevet at porteføljetenkning fra den norske stats side tilsier å redusere eksponeringen i olje og gass. Nå har staten en rolle å spille ved å påta seg investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men som private investorer ikke finner lønnsomme. I slike tilfeller er det ofte markedssvikt som tilsier inngripen. Man kan spørre om hvilke typer markedssvikt som skulle berettige dette aksjekjøpet? Er det tap av hovedkontorfunksjoner, og hvilken type markedssvikt snakker vi i så fall om?

Les mer

Statlig kostholdsvridning

23 06 2007

Nå og da kommer det forslag om at staten skal endre forbrukstilpasningen innen matvarer gjennom for eksempel å avgiftsbelegge sjokolade, potetgull og lignende og heller kutte avgifter på epler og pærer. Nå har et slikt forslag dukket opp i Danmark. Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) har foreslått nettopp en slik avgiftsdifferensiering. I en 108-siders rapport (pdf) argumenterer de for sitt syn.

Les mer