Alle er like, men i kirken er noen er likere enn andre

15 03 2007

«Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn.»
Fra Likestillingslovens §2

«(3) Forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform ved ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysingen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for virksomheten, er ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering.»
Fra Arbeidsmiljølovens §13-3

Etter at Oslo-biskop Ole Christian Kvarme nektet en homofil prest jobb i Bærum har det, naturlig nok, avstedkommet relativt sterke reaksjoner, blant annet fra barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Hun uttaler blant annet at «regjeringen har satt i gang et arbeid der vi ser nærmere på om vi skal ta bort retten til unntaksbestemmelser i likestillings-og arbeidsmiljøloven» og «som statsråd er det vanskelig å være vitne til at en statskirke er såpass diskriminerende.» Trond Giske, som vanligvis mener noe om det meste, har meldt seg på i debatten ved å si at han ikke kommer til å blande seg. Også dette skaper naturligvis reaksjoner.

Et par spørsmål melder seg:
– Hvorfor skal bare trossamfunn særbehandles?
Vi ser for oss at et selskap som aldri har hatt en kvinne i styret alltid har hatt en sterkt motstand mot at kvinner skal styre. Han som stiftet selskapet var en notorisk kvinnehater og skrev i sitt testamente at han ikke ønsket kvinner i styret. Er det da rett å pålegge bedriften ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av det som blant mange vil oppfattes som en irrasjonell begrunnelse?

For det første er det trolig dumt å utelukke halve befolkningen når bare det beste er godt nok, men i Norge i dag er det ikke lov å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn, politisk tilhørighet, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder.

Unntatt i menigheter.

Nå forstår jeg at noen synes tro er meget viktig. Jeg har ikke forståelse for det, men jeg forstår at det nå står slik til. Men hvorfor skal akkurat denne interessegruppen særbehandles? En forklaring er trolig at den har sterke politiske lobbyorganisasjoner (med KrF selv som den sterkeste). Det finnes flere slike eksempler, for eksempel har redere sterke lobbyorganisasjoner og betaler nesten ikke skatt, mens landbruket har sterke lobbyorganisasjoner (de sitter sågar i regjeringen) og er så godt som skjermet for konkurranse.

Likebehandling: er bedriften tvunget til å ta hensyn til kvinner, bør trossamfunn være tvunget til å ta hensyn til homofile.

Jeg er fryktelig lite glad i forbuds- og påbudsregimer, men jeg er enda mindre glad i forskjellsbehandling.

– Hvorfor er det ikke galt at regjeringsmedlemmer involverer seg?
Enkelt, fordi vi har en statskirke. Vil man at regjeringens medlemmer skal slutte å bry seg, bør man skille stat og kirke (nå kommer selvsagt pratesyke statsråder til å legge seg opp i det meste uansett, det gjør de også i alle andre saker, men de kan uansett ikke sette samme makt bak kravene). Når alt kommer til alt er det statsrådene, ikke Gud, som utnevner biskoper. Senterpartiet sørget, mot KrFs vilje, for at Gunnar Stålsett i sin tid ble biskop. Ved forrige valg feiget Høyre ut og lot KrF få viljen sin – hva gjør man ikke for husfreden? Resultatet ser vi nå igjen i form av en ultrakonservativ biskop.

Min mening er at statskirken bør avskaffes fullstendig (med tilhørende endringer i Grunnloven og andre lover) og at trossamfunn bør likebehandles på linje med andre interessegrupper.
De som ønsker å være medlem av et trossamfunn bør betale for dette på samme måte som de betaler for å være med i enhver annen interesseorganisasjon, altså hovedsaklig medlemsfinansiert.

En ting til: jeg vet at kirken selv ville ha Kvarme, og det er greit for min del. Spørsmålet er om den daværende regjeringens velgere kanskje hadde foretrukket en mer tolerant kandidat.
Hadde kirken vært selvstendig kunne den selv valgt Kvarme.
Hadde loven vært lik for alle hadde Svein Josefsen hatt jobb i dag.

Reklamer

Handlinger

Information

4 responses

17 03 2007
Nicolas

Godt skrevet, jeg er helt enig.

Savner egentlig noen gode argumenter for hvorfor trossamfunn skal få lov til å diskriminere. Utover «det står her!» kan jeg egentlig ikke komme på noe selv (og jeg går for å være en flink Djevelens Advokat).

19 03 2007
Erlend K

Min gode kandidat, vi er enige om en god del, men akkurat her kommer det en av de seriøse sakene som vi har ganske divergerende syn i (sånn som abort og bioteknologi også er).

For det første, etter å ha gått gjennom lovtekstene, kan jeg ikke helt se hva Karita skal blande seg borti Likestillingslovens § 2 på grunnlag av denne aktuelle saken, ettersom denne loven kun er ment for likestilling mellom kjønnene. Men det får være hennes sak. Deretter tar du opp et poeng som jeg synes er meget godt, nemlig hvorfor styrer skal pålegges en kvinneandel når ikke trossamfunn har det (vi kan for øvrig legge merke til at det enn så lenge ikke er noen ”homoandel” i slike saker). Jeg er av den oppfatning av at i ASA-styrer bør ikke staten legge seg borti hvem som skal sitte. Styrene har det ansvaret det er å forvalte aksjonærenes sparepenger på best mulig måte, og da må aksjonærene fritt få velge hvem de vil til dette. Det har litt med privat eiendomsrett å gjøre: Det som er mine penger vil jeg selv bestemme hva jeg skal gjøre med, og hvem som skal ta hånd om dem. En annen ting er at det sannsynligvis som du også påpeker er veldig ufornuftig å overse halvparten av befolkningen, for jeg tror nok det er mange kvinner som egner seg vel så godt i bedriftsstyrer som mange menn. Likevel, hvis aksjonærene har lyst til å være så sta og dustete at de nekter å vurdere kvinner, da får det være deres tap, tenker jeg…

Videre er det kun kjønn og homofil samlivsform som har unntak i loven, så vidt jeg kan se. For de andre gruppene som listes opp, gjelder samme regler som for andre. Det som er annerledes med et trossamfunn – og jeg kan skjønne at dette er vanskelig å forstå for de som ikke tror – er at dette handler om noe mer enn det en hvilken som helst annen bedrift eller organisasjon sysler med. Vi må ha en forståelse av at noen oppfatter noe som hellig. Hellig er et ord som mer eller mindre har gått ut av bruk (unntatt i uttrykket ”Jaja, det er visst ingenting som er hellig lenger” eller tilsvarende). Som jeg skriver, så tror mange at det finnes en høyere autoritet enn Arbeiderpartiets landsmøte, og at de standpunktene man tar her på jorden, faktisk bestemmer tilværelsen i resten av evigheten. Så kan man tro hva man vil om det, men det som gjenstår, er at en god del anser Bibelen som en hellig skrift, og at de opplever både Jesus og Paulus som så klar på at seksuelt samliv er noe som hører hjemme mellom mann og kvinne, at de ikke kan føle seg hjemme i en kirke der man har en homofil samboende prest. Kan man kreve av en menighet at de tar imot forkynnelse av en som menigheten anser at nekter å godta Gud som den høyeste autoritet..? Hva en selv mener om det teologiske eller de religiøse dogmene er i grunnen fullstendig uinteressant. Skal man ha religionsfrihet, må man også gi de religiøse friheten til å tro på det de vil. Derav følger at de religiøse selv må få bestemme hvem som er egnet til å lede menigheten/forsamlingen. Hvis ikke, får vi et system som i Kina, der mange titusener blir forfulgt fordi de samles til bibellesning og slikt i hjemmene, og der man godt får ha kirker, men bare hvis kirkene forkynner noe som er godkjent av myndighetene..! Kina har mye bra, men menneskerettigheter er vel ikke akkurat noe vi bør se til dem for å lære av..?

Jeg er jo også enig med deg i at statskirken bør fjernes slik den er, men jeg er jo tilhenger av en nyordning der kirken får bestemme over seg selv, mens offentlige myndigheter kan gi støtte utover medlemstallsrelatert sådan. Legg merke til at jeg også i prinsippet synes ditt forslag er helt greit, og jeg tenkte slik helt opp til i fjor. 🙂 Likevel har jeg etter hvert kommet til at fordi kirken i mange små samfunn også har en funksjon som kulturbærer, i tillegg til det religiøse aspektet, har jeg valgt å gå inn for en nyordning. Men jeg er i hvert fall enig i at slik det er i dag, kan det rett og slett ikke fortsette. Når det gjelder statsrådene, er jo akkurat poenget i min blogg ikke avhengig av statskirke eller ikke, her er det jo snakk om alle trossamfunn som skal overstyres, enten de er Den norske kirke, kristne frimenigheter, muslimske forsamlinger eller hva det nå skulle være. Det kunne de gjort uansett, og det er det som først og fremst skremmer. Hadde de overkjørt statskirken, kunne de som var uenige meldt seg ut, og blitt med i en frikirke. Men hvis ikke heller de får bestemme over hvem de vil ha til ledere, da er vi ille ute. (Til slutt vil jeg legge til, som du sier at kirken selv ville ha Kvarme, og at KrF ikke ”fikk” ham for å beholde husfreden. For KrF har det vært viktig i utnevning av biskoper at kirken selv skulle ha det avgjørende ordet, og at de ikke skulle utnevnes politisk, slik tilfellet var med Stålsett…)
(874 ord..!)

19 03 2007
Kandidat Weinberg

Jeg vet ikke akkurat hvilke lover Karita tenkte seg å endre på, men denne paragrafen illustrerer uansett forskjellsbehandling.

Jeg tar vel egentlig ikke opp det med kvinneandel i ASA-styrene (jeg mente det i alle fall ikke slik), det kvoteringstullet er selvsagt jeg også motstander av. Det jeg mener er at du ikke kan nekte noen jobb bare fordi vedkommende er kvinne, stemmer Senterpartiet, Gerd-Liv Valla eller liker å rulle i høyet med andre av samme kjønn. Vanligvis.

En ordning der en kirke får bestemme over seg selv men får beholde alle bidrag fra staten er en pose- og sekk-holdning som selvsagt ikke er overraskende (alle vil jo ha mer), men like fullt gal. Fordi noen av en eller annen obskur grunn mener at noen tusen år gamle skrifter er fasiten på livet er det feil å heve akkurat denne interessegruppen over alle andre. Nå kommer ikke religion til å avskaffes sånn over natten, jeg er ikke så idealistisk av meg. Poenget er uansett at det må være likebehandling og at det på linje med alt annet må være (i det minste i stor grad) medlemsfinansiering. Jeg er lite interessert i å være med på å betale på noe jeg oppfatter som det rene humbug og en foreldet forklaring på ting vi tidligere ikke kunne forklare.

Og DERSOM man ønsker å drive en menighet/sekt/eller lignende uten å ta hensyn til vanlige lover og regler burde det være et minstekrav at man ikke blir styrt av og legitimert av staten. Da bør den likebehandles på samme måte som alle andre trossamfunn.

Jeg stiller meg selv spørsmålet: kan man gi statsstøtte til en interesseorganisasjon som diskriminerer? Foreløpig faller jeg ned på nei. Valget er deres. Vær så god.

Et betimelig spørsmål: hvis Gud har skapt alle mennesker i sitt billede, hvordan kan da noen forsvare å sette seg over dette og mene at mange av de Gud har skapt ikke er gode nok?

Jeg la forresten merke til at Trond Giske igjen påstår at over 80 % av den norske befolkning bekjenner seg til den kristne tro. Da krever dere jaggu meg ikke mye for bekjennelse. Det er mye billigere å være med i kirken enn de ti kronene det koster å stå på medlemslistene til sos rasisme. Jeg er blant de 80 prosentene, jeg ble innmeldt mot min vilje og har aldri tatt meg bryet med å melde meg ut. Marginalslitet ved å melde seg ut er større enn marginalulempen ved å være medlem (som er tilnærmet lik null, den er ikke helt null siden den gir Trond Giske muligheten til å leke med tall). Stemmer det, tror du?
(437 ord – sjekk sammenhengen med innlegget ditt)

20 03 2007
Erlend K

Først vil jeg gratulere med en festlig sammenheng mellom ordantallene våre.. 😀

Dernest antar jeg at vi kanskje ikke blir enige om dette. Likevel vil jeg igjen minne om at dette ikke i og for seg handler om hva den enkelte av oss måtte mene om de teologiske aspektene. Dette dreier seg ikke om at noen er mindreverdig eller skal ekskluderes. Men det må være et prinsipp at dersom en menighet mener at en gitt person ikke har respekt for Guds bud, må de ha rett til å ansette en annen som åndelig leder, som jo er det en prest er. Det er ikke noen menneskerett å være prest i et hvilket som helst trossamfunn. Det dreier seg jo ikke bare om homofili. Mange vil også trolig være skeptisk til en prest som de føler avskriver andre deler av Jesu lære, f.eks. dersom man sier at det å lyve er helt greit å gjøre for en kristen..?

Jeg har vel aldri gått helt god for Trond Giskes tallbruk, verken her eller ellers, og jeg tror nok det er mange statskirkemedlemmer som ikke egentlig er like overbevist om at Jesus faktisk er deres frelser. Dessverre…

Angående finansieringsordning, så kan jeg gjerne være med å diskutere det siden. Det viktigste er at kirken blir et eget rettssubjekt som kan utnevne sine egne ledere som andre trossamfunn…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s
%d bloggere like this: